วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เที่ยวฟาร์มโชคชัยสนุกมาก

หน้าน้ำตกในสวนสัตว์


ถ่ายตรงหน้าลานที่เค้าปลูกแก้วมังกร
ไม่มีความคิดเห็น: