วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เคล็ดลับเรียนดี เอามาฝากเพื่อนๆๆกัน

1.มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนที่ดี
2.ต้องถามตัวเองแล้วลองตอบจะจำได้แม่น
3.การสะสมความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
4.ต้องกินอาหาร 3 มื้อ อาหารเป็นสิ่งสำคัญ
5.เวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่างจริงๆจังๆ
6.แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น ไม่หวงความรู้มีน้ำใจความรู้จะได้เพิ่มพูน
7.จัดระเบียบให้ตัวเอง รู้จักเวลาไหนควรทำอะไร
8.ลดความบันเทิงไว้บ้าง แบ่งเวลามีได้เเต่พอเหมาะ
9.จดบันทึกที่มีความรู้ มีสมุดพกเล่มเล็กๆติดตัวไว้เสมอ
10.สร้างนิสัยรักการอ่าน ขยันอ่านมากๆๆ
11.ผลัดกันถามและตอบ กับเพื่อนสนิท
12.นำข้อสอบเก่ามาอ่าน ทบทวนหลายฉบับ
13.ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยด
14.ฝึกสมาธิ ตั้งสติ
15.พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึกจนเกินไป
16.กำจัดความเกียจคร้าน ออกไปจากตัวเราให้ได้
17.หาที่เรียนพิเศษ ที่คิดว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับเวลาเเละเงินที่เราต้องเสียไป
18.เรียนเล่นต้องเป็นเวลา รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม
19.แสวงหาความรู้ รอบตุวให้มากๆ
20.ความพากเพียรพยายาม ความสำเร็จอยู่ที่นั้นอย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น: